Studier og studerende

Studier og studerende

Vores syn på uddannelse

På DTU Systembiologi er undervisning og udvikling to sider af samme sag. Instituttet ønsker hele tiden at udvikle såvel undervisningsmetoderne som underviserne og de studerende.

Underviserne sætter spørgsmålstegn ved det bestående, søger ny inspiration fra omverdenen og inspirerer hinanden til at tænke nyt - og til at tænke på undervisning som en selvstændig akademisk disciplin og ikke udelukkende som formidlingen af andre fagområder.

Og de studerende udfordres ikke blot til at tænke anderledes og til at tænke selv, men også til at tænke stort og ambitiøst.

Løbende udvikling

DTU Systembiologi har ansvaret for at tilrettelægge, udvikle og undervise på bacheloruddannelserne Bioteknologi og Teknisk Biomedicin. Bioteknologi fortsættes på kandidatuddannelsen Bioteknologi, mens Teknisk Biomedicin på kandidatniveau videreføres på kandidatuddannelsen Bioinformatik og Systembiologi.

DTU Systembiologi har været med til at indføre "Good Teaching Practice", som er et videndelingsforum for undervisere. Dette er en del af DTUs generelle tilbud til studerende.

DTU Systembiologi afsøger kontinuerligt mulighederne for at bidrage til udviklingen af såvel det didaktiske som det konkret faglige indhold af DTUs uddannelser generelt og de biovidenskabelige i særdeleshed. Senest har vi indledt et samarbejde med online undervisningsplatformen Coursera.

Talentudvikling

Vi arbejder systematisk og målrettet med talentudvikling, instituttets studenterorganisationer samarbejder med de største aktører inden for industri og ministerier - og hos os er en Ph.D-grad en attraktiv videreførelse af en kandidatgrad på højt niveau.

http://www.bio.dtu.dk/studier-og-studerende
29 MAJ 2017