Indien og DTU ønsker mere samarbejde

tirsdag 09 aug 16

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00

Kontakt

Vanita Singh
MSc Admissions Officer
Afdelingen for Uddannelse og Studerende
45 25 78 57
Indiens ambassadør Rajeev Shahare og hustru fik en varm velkomst, da de aflagde DTU et besøg. Øget samarbejde var på dagsordenen.

DTU kunne fredag den 5. august byde den indiske ambassadør Rajeev Shahare og hustruen Mrs. Priti Shahare velkommen til en eftermiddag i samarbejdets tegn.

Forskere fra fire DTU-institutter – DTU Bioinformatics, DTU Space, DTU Elektro og DTU Fysik – præsenterede dele af deres forskning, og der blev vist eksempler både på allerede eksisterende samarbejder med Indien og peget på konkrete områder, hvor samarbejdet kunne udbygges.

Både forskerne og ambassadøren gav udtryk for et ønske om øget samarbejde. Gæsterne fik i præsentationerne et bredt indtryk af DTU’s aktiviteter, og det blev suppleret med en rundvisning i faciliteterne i PowerLabDK, lige som gæsterne fik et kort indtryk af forsøgsfaciliteterne hos DTU Fysik i bygning 312.

Flere indiske kandidatstuderende på DTU 

Mødet er kommet i stand på initiativ af Henning Holck-Larsen Fonden, og medlemmer af fondens bestyrelse deltog ligeledes ved fredagens besøg. DTU samarbejder med fonden og Novozymes om at sende både studerende og forskere inden for bioteknologi på udveksling i Indien og vice versa. Fonden yder økonomisk støtte til rejse og ophold.

Der er stigende interesse blandt indiske studerende for at rejse til Danmark og læse kandidatgraden på DTU. I 2013 modtog DTU således ni indiske studerende, mens universitetet i 2016 regner med at modtage 38 indiske kandidatstuderende.

Derudover er 28 indere i færd med at gennemføre en ph.d.-grad på DTU for øjeblikket, og yderligere 41 forskere på DTU er fra Indien.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
http://www.bio.dtu.dk/nyheder/nyheder/nyhed?id=5A06A32D-D40C-41E8-A000-939EF03BE82B
29 MAJ 2017