Forskning

Systembiologi på DTU

Systembiologi er en tilgang til biologien, der fokuserer på komplekse interaktioner i biologiske systemer, og som har potentiale til at løse mange af de gåder og imødekomme mange af de udfordringer, som stadig er forbundet med liv i enhver form.

Centrale teknologier i systembiologien, som metagenomics, har gjort det muligt at udvide forståelsen af f.eks. bakterier fra hvad der sker i en enkelt bakterie, til hvordan hele kulturer udvikler sig efter komplicerede systemer. Og den type af systemisk tilgang er nødvendig, hvis vi f.eks. skal forstå, hvordan nervesystemet eller immunforsvaret fungerer.

Men vi fokuserer ikke kun på systemer, som allerede er defineret som systemer. En af systembiologiens største udfordringer er at finde nye, komplekse sammenhænge og systemiske relationer overalt i alle levende organismer og ofte at reproducere dem til brug for bioteknologisk og bæredygtig produktion af eks. kemikalier, energi og livsvigtig medicin.

En kompleks opgave, der kræver, at systembiologi på DTU er tværfaglig og eksperimentel, og at arbejdet i vid udstrækning baseres på teoretisk matematisk modellering og på den løbende udvikling af nye metodikker.

DTU Systembiologi fokuserer bl.a. på cellesystemer, bakteriesystemer, proteinnetværk og multifaktorielle sygdomme, og vi integrerer biologien med fagområder som kemi, matematik og datalogi i forskning og undervisning.

Klik på billedet for at få vist stor figur over systembiologisk forskning og dens anvendelse på DTU >>>

http://www.bio.dtu.dk/forskning
29 MAJ 2017