Talentudvikling

Der er behov for flere biovidenskabelige kandidater med et højt uddannelsesniveau til at besætte nøgleposter i industrien, inden for forskning og inden for undervisning. Men behovet for at uddanne flere kandidater med de rette kvalifikationer inden for bioteknologi og biomedicin er ikke kun et spørgsmål om at matche udbuddet af arbejdskraft med efterspørgslen.

Det handler også om at pleje og udvikle det talent, som skal levere de nye idéer, som er så vigtige for miljøet, for økonomien, for sundheden, for fremtiden og for os alle sammen.

Et unikt setup
Instituttet fokuserer i sine rekrutteringsaktiviteter på at bygge bro mellem forskellige uddannelsesniveauer ved at give grund- og gymnasieskolerne adgang til universitetets viden og ressourcer i en pædagogisk og didaktisk tilpasset form.

Og fordi det er de dygtigste studerende, der står for undervisningen fungerer brobygningsaktiviteterne også som talentudvikling. Det er nemlig ikke alene systembiologien, som talenterne har brug for at lære mere om, men også organisationsudvikling, lederskab og forretningsforståelse. 

Det lærer de ved at udvikle nye og innovative undervisningsmetoder, udforme fondsansøgninger til formidlingsaktiviteter og ved selv at forestå undervisning og idéfremlæggelser for såvel kommende studerende som direktører, ministre og internationalt anerkendte forskere.

De dygtigste studerende står for rekrutteringsaktiviteterne, mens instituttet leverer rammerne. Det er en unik cocktail, der udgør en spændende og relevant formidling i øjenhøjde for elever fra de yngre klasser, samtidig med at de universitetsstuderende får udfordringer, der lærer dem at føre originale idéer ud i livet. 

Eduforce
Eduforce er selve kernen i rekrutterings- og talentarbejdet. Et team af dygtige studerende fra uddannelserne Bioteknologi og Teknisk Biomedicin underviser gymnasie- og htx-elever i et pensum, der rækker langt ud over, hvad eleverne på landets gymnasielle uddannelser er vant til. En stor del af undervisningen foregår på DTU i Biotéket, som tilbyder gratis undervisningsbesøg for gymnasie- og htx-klasser på A-niveau i enten bioteknologi, kemi eller biologi. De kan f.eks. få mulighed for at teste deres eget DNA.

Biotech Academy
Biotech Academy er et elitenetværk af ekstra dygtige studerende fra DTU Systembiologi. De producerer undervisningsmateriale om bioteknologi og biomedicin til gymnasier og htx i samarbejde med virksomheder, og de står selv for fundraising til de mange spændende projekter med støtte fra instituttet. Biotech Academy træner de studerendes projektlederevner og giver dem værdifulde kontakter til industrien. På Biotech Academy er der en række undervisningsmaterialer, herunder øvelser og vejledninger samt et virtuelt laboratorium.

SBE
Society for Biological Engineering (SBE) er Danmarks største organisation for studerende med interesse i bioteknologi. SBE arbejder på at integrere biologi, teknik og innovation i ét interessefelt og skabe netværk mellem studerende, universitet og industri, såvel nationalt som internationalt.

Kontakt

Malene Bonné Meyer
Undervisningschef
DTU Bioengineering
45 25 49 33
http://www.bio.dtu.dk/Studier-og-studerende/Talentudvikling
29 MAJ 2017