Studenterorganisationer

De bioteknologiske uddannelser på DTU udmærker sig ved i særlig grad at være hjemsted for studenterorganisationer, hvor nogle af landets dygtigste studerende samles omkring faglig formidling, vidensdeling, brobygningsprojekter (f.eks. mellem universitet og industri) samt deltagelse i nationale og internationale konkurrencer.

Organisationer som Biotech Academy (BA) og Society for Biological Engineering (SBE) er ikke blot kendt for med stor succes at udbrede kendskabet til systembiologi. De er også storleverandører af prisvindere, legatmodtagere, medaljetagere i internationale konkurrencer og kandidater til biotek og medicinalindustrien. Udover det frivillige arbejde i organisationer er mange af instituttets dygtigstes studerende undervisere på en række aktiviteter for gymnasiet i Eduforce.

Eduforce
Eduforce er selve kernen i rekrutterings- og talentarbejdet. Et team af dygtige studerende fra uddannelserne Bioteknologi og Teknisk Biomedicin underviser gymnasie- og htx-elever i et pensum, der rækker langt ud over, hvad eleverne på landets gymnasielle uddannelser er vant til. En stor del af undervisningen foregår på DTU Systembiologi i Biotéket, som tilbyder gratis undervisningsbesøg for gymnasie- og htx-klasser som enten har bioteknologi, kemi eller biologi på A-niveau. De kan f.eks. få mulighed for at teste deres eget dna eller lære om enzymkinetik og immunologisk bioinfomatik.

Biotech Academy
Biotech Academy er et elitenetværk af ekstremt dygtige studerende fra DTU Systembiologi. De producerer undervisningsmateriale om bioteknologi og biomedicin til gymnasier og htx i samarbejde med virksomheder, og de står selv for fundraising til de mange spændende projekter med støtte fra DTU Systembiologi. Biotech Academy træner de studerendes projektlederevner og giver dem værdifulde kontakter til industrien. 

SBE
Society for Biological Engineering (SBE) er Danmarks største organisation for studerende med interesse for bioteknologi. SBE arbejder på at integrere biologi, teknik og innovation i ét interessefelt og skabe netværk mellem studerende, universitet og industri, såvel nationalt som internationalt.

Kontakt

Malene Bonné Meyer
Undervisningschef
DTU Bioengineering
45 25 49 33
http://www.bio.dtu.dk/Studier-og-studerende/Studenterorganisationer
29 MAJ 2017