Visioner

Mange af de tekniske landvindinger, der genererede fremskridt og fremgang i det 20. århundrede, kan i stadigt ringere omfang opfylde det globale samfunds væsentligste behov. Det gælder i særlig grad inden for helt centrale områder for vores livsførelse og for vores overlevelse, som f.eks. energi, transport, fødevareproduktion og sygdomsbekæmpelse. 

Og i jagten på teknologier, der i højere grad er i overensstemmelse med det 21. århundredes behov, bør den tekniske biovidenskab have en fremtrædende placering. Ikke fordi den er ny, for det er den absolut ikke, men fordi den hele tiden fornyr sig, og fordi der hele tiden findes nye anvendelsesområder for den.

Biovidenskaben er ikke bare et godt bud på, hvordan vi skifter fra forbrug af knappe ressourcer til produktion af rigelige ressourcer. Den er også ensbetydende med en bæredygtig produktion, som skal udvikles og bruges. Derfor står vi i dag over for to lige vigtige opgaver:

  • at styre bioteknologien i en retning, hvor den kan bidrage til at løse nogle af de største problemer som verdenssamfundet står overfor, nemlig global opvarmning, livstruende sygdomme, forurening, ressourcemangel m.m.
  • at sørge for, at industrien, forbrugerne og det internationale samfund tager de nye teknologier til sig og lader sig begejstre af mulighederne i stedet for at frygte dem.

Det kræver en fokuseret indsats, hvor nye erkendelser nyttiggøres i medicinal-, energi-, og fødevaresektoren, hvor kandidater og ph.d.-studerende uddannes på højeste niveau til at sikre fortsat udvikling, og hvor vi formidler biovidenskabens potentiale.

Men frem for alt skal vi til enhver tid bestræbe os på at være svaret på de spørgsmål, som former sig, når fremtidens alvor trænger sig på. Også når spørgsmålet er, hvad det danske samfund skal leve af. Ingeniører har nemlig en lang tradition for at levere resultater på markedsvilkår, og DTU Systembiologi skal bidrage til såvel miljømæssige som økonomisk bæredygtige bioteknologiske løsninger. 

 

http://www.bio.dtu.dk/Om-instituttet/Visioner
29 MAJ 2017