Organisation

DTU Systembiologi er organiseret i 25 forskningsgrupper inden for områderne: 

  • Bioteknologi 
  • Bioinformatik
  • Celle- og molekylærbiologi
  • Biomedicin og sundhed

Forskningsgrupperne er inddelt i 5 sektioner: Bacterial Systems Microbiology, Integrative Systems Biology, Eukaryotic Biotechnology, Protein Sciences og Genomic Diversity.

Den overordnede ledelse af grupperne varetages af sektionslederne og direktion og understøttes af instituttets administration, som er samlet i en fælles enhed. Forskningsgrupperne inden for området bioinformatik er desuden samlet i Center for Biologisk Sekvensanalyse (CBS). På tværs af alle sektioner ligger DTU Bioinformatics and Life Science Network, som også rækker ud i andre institutter på DTU.

http://www.bio.dtu.dk/Om-instituttet/Organisation
29 MAJ 2017